Grafika strony DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W GUBINKU – NIEMIECKA ORAZ POLSKA CZĘŚĆ  URZĘDU CEŁ I STRAŻY GRANICZNEJ

DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W GUBINKU – NIEMIECKA ORAZ POLSKA CZĘŚĆ URZĘDU CEŁ I STRAŻY GRANICZNEJ

- 1300 Połączeń logicznych
- 18 000 m połączeń okablowania strukturalnego
- 35 km połączeń okablowania światłowodowego
- 50 km kabli wieloparowych
- 9 000 m kanalizacji wtórnej

Realizacje

Współpraca