Grafika strony Kontrola dostępu KD

Kontrola dostępu KD

Standardowa kontrola dostępu przeznaczona jest dla systemów, które mają realizować popularną, powszechnie oczekiwaną funkcjonalność w dziedzinie kontroli dostępu. Systemy tego typu umożliwiają zarządzanie ruchem osób w obiekcie przy użyciu typowych scenariuszy kontroli dostępu i zwykle nie oferują funkcji dodatkowych takich jak automatyka budynkowa czy integracja z platformami zarządzania bezpieczeństwem (PSIM, SMS, VMS, CCTV).

Systemy standardowe stosowane są zwykle w małych i średnich obiektach niemniej mogą być z powodzeniem również użyte w dużych a nawet bardzo dużych instalacjach KD o ile oczekuje się w nich realizacji typowej logiki kontroli dostępu. Istotną cechą systemów standardowych jest z jednej strony łatwość ich instalacji i konfiguracji a z drugiej, prostota ich zarządzania.

Realizacje

Współpraca