Grafika strony NOKIA

NOKIA

- INTRACO
- Warta TOWER
- Centertel Centrala
- FINANCIAL CENTER Puławska

W tych budynkach zainstalowaliśmy w sumie 110 punktów dostępowych stacji telefonii
komórkowych BTS

Realizacje

Współpraca